Hoàng Thi Thơ - Hoàng Trọng - Lam Phương
Lê Dinh - Lê Hựu Hà - Lê Trọng Nguyễn
Lê Uyên Phương - Nam Lộc

GHI CHÚ: Nhạc Chỉ Để Nghe, Không Lấy Xuống Được
Bấm Vào 2 Mũi Tên Chéo Nhau Ở Dưới Để Trộn Bài Hát Trong Danh Sách
Email Liên Lạc: han.le3359@gmail.com

Nghe Tất Cả NhạcTrong SaigonOcean