Văn Cao - Văn Phụng - Vũ Đức Nghiêm

GHI CHÚ: Nếu Mở Lên Không Nghe Được, Xin Bấm Vào Mũi Tên Ở Giữa (->)
Muốn Trộn Thứ Tự Bài Hát: Bấm Vào 2 Mũi Tên Chéo Nhau
Liên lạc: han.le3359@gmail.com

Nghe Tất Cả NhạcTrong SaigonOcean