XIN HÃY RỜI XA
Duy Trác - Vũ Khanh - Tuấn Ngọc - Sĩ Phú

GHI CHÚ: Nếu Mở Lên Không Nghe Được, Xin Bấm Vào Mũi Tên Ở Giữa (->)
Muốn Đổi Thứ Tự Bài Hát: Bấm Vào 2 Mũi Tên Chéo Nhau
Liên lạc: han.le3359@gmail.com

Nghe Tất Cả NhạcTrong SaigonOcean